Tjänster & Priser för privatkunder

Här kan du se ett urval av våra produkter och tjänster.  

Alla priser inkl. moms.

Porto och emballage tillkommer.

(Priser till företagskunder görs upp beroende på hur bilderna skall användas. Företaget har F-skatt och är registrerat för moms.)

 

Produkt Priser
Bild 10 x 15 cm            10 kr
Vykort 10 x 15 cm                

 12 kr

 Bild A4                             

 50 kr

 Bild för webb på CD                     

   50 kr 

 Högupplösta bilder på CD,10-20 st     

    300 kr

Fotouppdrag = timkostnad 

+ bilder enl. överenskommelse           

 200 kr/tim

 Kursdag i Praktisk fotgrafi

 250 kr

Har du en fråga?